Pověřenec

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO ŠKOLU, ÚSTAV I STŘEDISKO

Mgr. Zuzana Bayerová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 811 961

E-mail: gdpr@msmt.cz