Pověřenec

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO ŠKOLU, ÚSTAV I STŘEDISKO

Mgr. Šárka Jílková, DiS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz