Pověřenec

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

 POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO ŠKOLU, ÚSTAV I STŘEDISKO

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 814 303

E-mail: gdpr@msmt.cz