Zpracovávané údaje

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec, dále jen „organizace“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

-        vedení dokumentace školy

-        vedení dokumentace dětí umístěných ve výchovném ústavu

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 28u9jfh, emailem na adrese vum.jh@tiscali.cz nebo poštou na adrese Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.