image
Drobečková navigace

Úvod > Středisko výchovné péče > Co nabízíme

Co nabízíme

Základní činnosti střediska

Základní činnosti střediska:

 • Oblast poradenská,
 • oblast diagnostická,
 • oblast terapeutická,
 • oblast výchovně vzdělávací.

Forma poskytovaných služeb

 • Individuální konzultace,
 • skupinová sezení,
 • rodinné konzultace,
 • spolupráce se školami a školskými poradenskými zařízeními,
 • skupinové činnosti s klienty.

Cílové skupiny 

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let (klient starší 15 let i bez doprovodu zákonných zástupců),
 • starší klienti do 26 let, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání,
 • rodiče dětí a osoby zodpovědné za výchovu,
 • pedagogové dětí,
 • jiné odborné instituce.

Poslání střediska

 1. Středisko výchovné péče pro děti a mládež bylo zřízeno MŠMT ČR s účinností od 1. 12. 2015. Činnost střediska je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, metodickým pokynem č. j. 21/2007 (Organizace činnosti středisek výchovné péče), vyhláškou č. 458/2005 (O organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče).
 2. Středisko výchovné péče (dále jen SVP) nabízí pouze ambulantní služby. Poskytuje klientům preventivní, poradenskou, výchovně vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči všem, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. Dále rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, školám a jiným odborným institucím.