image
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Střední škola

Střední škola Odborné učiliště připravuje žáky, absolventy ZŠ ve dvouletých učebních oborech. Příprava je zakončena závěrečnou zkouškou. Dokladem o vzdělání je výuční list. Učební obor 69-54-E/01.

Provozní služby: Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Také se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků.

Výchovný ústav

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna v Jindřichově Hradci má celorepublikovou působnost a jako jediný v rámci ČR pečuje o dívky ve věku 15 – 18 (19) let, které pro své zdravotní, tělesné a psychické onemocnění nemohou být umístěny v běžném výchovném ústavu. Pro tuto potřebu jsou zřízeny čtyři výchovné skupiny. Samostatně jsou ubytovány dívky s uloženou ochrannou výchovou a dívky vyžadující zvýšenou péči. Toto oddělení ma celkovou kapacitu 12 lůžek. Do ústavu se zařazuje mládež odpovídající ustanovením příslušných předpisů, zejm. Zákona č. 109/2002 Sb. Po ukončení povinné školní docházky. Celková kapacita je 36 lůžek. Vnitřní členění na 6 výchovných skupin po 6 dívkách.

Oddělení s ochrannou výchovou

Pro dívky s uloženou ochrannou výchovu je odděleně zřízena výchovná skupina s kapacitou 6 lůžek. Pro dívky je zajištěno dopolední vzdělávání nebo mohou navštěvovat střední školu při zařízení.

Středisko výchovné péče

Nově zřízené SVP sídlí na adrese Janderova 147/II, 37701 Jindřichův Hradec.

SVP nabízí pouze ambulantní služby. Poskytuje všem klientům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích preventivní, poradenskou, výchovně vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. Dále rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, školám a jiným odborným institucím.

Kontakty